لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Star Trek: Discovery - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Star.Trek.Discovery.S02E14.WEBRip.x264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.WEBRip.x264-TBS   steveg32
Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69.HI   steveg32
HI. Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   steveg32
Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69.HI   steveg32
HI. Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   steveg32
Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DD.5.1.H.264-AJP69   Shunz
Converted from .ass 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.HI   steveg32
HI. Duration 1:06:35. Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *AMZN.AJP69 (1:06:35) does NOT work with REPACK.AMZN.AJP69 (1:04:48).* 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   steveg32
Duration 1:06:35. Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *AMZN.AJP69 (1:06:35) does NOT work with REPACK.AMZN.AJP69 (1:04:48).* 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.h264-AJP69   Flatto
HI removed & Correctly synced 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.HI   steveg32
HI. Duration 1:06:35. Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *AMZN.AJP69 (1:06:35) does NOT work with REPACK.AMZN.AJP69 (1:04:48).* 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   steveg32
Duration 1:06:35. Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *AMZN.AJP69 (1:06:35) does NOT work with REPACK.AMZN.AJP69 (1:04:48).* 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.Such.Sweet.Sorrow.2.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.h264-AJP69   Flatto
HI removed & Correctly synced 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.iNTERNAL.HDR.1080p.WEB.H265-AMRAP.HI   steveg32
HI. Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.iNTERNAL.HDR.1080p.WEB.H265-AMRAP   steveg32
Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English star.trek.discovery.s02e14.internal.720p.web.h264-bamboozle   Flatto
HI removed 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-BAMBOOZLE.HI   steveg32
HI. Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-BAMBOOZLE   steveg32
Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English star.trek.discovery.s02e14.internal.1080p.web.h264-bamboozle   Flatto
HI removed 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.720p.WEBRip.x264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E14.720p.WEBRip.x264-TBS   steveg32
Duration 1:05:51 (REPACK.AMZN.AJP69 1:04:48). Season Finale. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.WEBRip.x264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.WEBRip.x264-TBS   steveg32
Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.h264-AJP69   Flatto
Non HI 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69.HI   steveg32
HI. Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   steveg32
Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English star.trek.discovery.s02e13.such.sweet.sorrow.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   _ViSHAL_
Extracted from MKV 
English star.trek.discovery.s02e13.such.sweet.sorrow.480p.web.dl.x264.rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.h264-AJP69   Flatto
Non HI 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69.HI   steveg32
HI. Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   steveg32
Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.Such.Sweet.Sorrow.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   _ViSHAL_
Extracted from MKV 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.HI   steveg32
HI. Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   steveg32
Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.720p.WEBRip.x264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E13.720p.WEBRip.x264-TBS   steveg32
Duration 48:21. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com *Also works with AFG, B4ND1T69, MeGusta, MiNX, MkvCage, Mobile, mSD, MSTV, nItRo, PIXELMASH, PSA, RMTeam, SCR, SDI, SSN, TFPDL, TorrentCouch. 
English Star.Trek.Discovery.S02E12.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. Sync corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E12.Through.the.Valley.of.Shadows.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. Sync corrections done.  
English star.trek.discovery.s02e12.through.the.valley.of.shadows.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   innuit
 
English star.trek.discovery.s02e12.through.the.valley.of.shadows.480p.web.dl.x264.rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E12.Through.the.Valley.of.Shadows.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. Sync corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E12.720p.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. Sync corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E11.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.Perpetual.Infinity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.Perpetual.Infinity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English star.trek.discovery.s02e11.perpetual.infinity.480p.web.dl.x264   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.Perpetual.Infinity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.Perpetual.Infinity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English star.trek.discovery.s02e11.perpetual.infinity.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.iNTERNAL.720p.WEBRip.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.iNTERNAL.720p.WEBRip.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.iNTERNAL.1080p.WEBRip.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.iNTERNAL.1080p.WEBRip.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.720p.WEBRip.X264-METCON   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E11.720p.WEBRip.X264-METCON   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E10.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E10.The.Red.Angel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. corrections done.  
English star.trek.discovery.s02e10.the.red.angel.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   innuit
 
English star.trek.discovery.s02e10.the.red.angel.480p.web.dl.x264.rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E10.The.Red.Angel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E10.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
HI removed. corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E10.720p.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E09.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. (Duration : 53 min 23 s) 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.WEBRip.x264-TBS   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.WEBRip.x264-TBS   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.Project.Daedalus.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.Project.Daedalus.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.720p.WEBRip.x265-MiNX   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.720p.WEBRip.x265-MiNX   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.720p.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. (Duration : 53 min 23 s) 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.720p.WEBRip.x264-TBS   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.720p.WEBRip.x264-TBS   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English Star.Trek.Discovery.S02E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Firefly1998
Title - Project Daedalus || Corrected and Synced || Comment, Rate and Share 
English star.trek.discovery.s02e08.if.memory.serves.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   innuit
 
English star.trek.discovery.s02e08.if.memory.serves.480p.webrip.x264.rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E08.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.HI   steveg32
HI. Synced & corrected by kDragon. From addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. Corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. Corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   JustJohnDoe
Extracted from mkv. 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
HI removed. Corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E07.Light.and.Shadows.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   JustJohnDoe
Extracted from mkv. 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
HI removed. Corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E07.720p.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.720p.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E07.720p.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
HI removed. Corrections done.  
English Star.Trek.Discovery.S02E06.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.The.Sounds.of.Thunder.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.The.Sounds.of.Thunder.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.The.Sounds.of.Thunder.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.The.Sounds.of.Thunder.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.720p.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E06.720p.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E05.WEBRip.x264-TBS   mb-canka
 
English star.trek.discovery.s02e05.of.imperfection.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   innuit
 
English star.trek.discovery.s02e05.of.imperfection.480p.webrip.x264.rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English star.trek.discovery.s02e04.an.obol.for.charon.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H264-AJP69   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.An.Obol.for.Charon.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.An.Obol.for.Charon.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English star.trek.discovery.s02e04.an.obol.for.charon.480p.web.dl.x264-rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.An.Obol.for.Charon.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.An.Obol.for.Charon.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.720p.WEBRip.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.720p.WEBRip.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.720p.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E04.720p.WEBRip.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E03.WEBRip.x264-TBS   mb-canka
 
English star.trek.discovery.s02e03.point.of.light.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H264-AJP69   innuit
 
English star.trek.discovery.s02e03.point.of.light.480p.web.dl.x264-rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E03.INTERNAL.HDR.1080p.WEB.H265-DEFLATE   levanten
 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
No-HI. Corrections done. 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.New.Eden.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.New.Eden.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English star.trek.discovery.s02e02.new.eden.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H264-AJP69   innuit
 
English star.trek.discovery.s02e02.new.eden.480p.web.dl.x264   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.New.Eden.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.New.Eden.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.iNTERNAL.READNFO.720p.WEB.H264-AMRAP   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.iNTERNAL.READNFO.720p.WEB.H264-AMRAP   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.iNTERNAL.READNFO.1080p.WEB.H264-AMRAP   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.iNTERNAL.READNFO.1080p.WEB.H264-AMRAP   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E02.720p.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
No-HI. Corrections done. 
English Star.Trek.Discovery.S02E01.WEBRip.x264-TBS   srjanapala
No-HI.  
English star.trek.discovery.s02e01.webrip.x264-tbs   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02E01.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP   srjanapala
No-HI.  
English Star.Trek.Discovery.S02E01.Brother.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by susinz -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E01.Brother.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by susinz -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E01.Brother.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   srjanapala
No-HI.  
English Star.Trek.Discovery.S02E01.Brother.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by susinz -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E01.Brother.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by susinz -- www.addic7ed.com 
English Star.Trek.Discovery.S02E01.720p.WEBRip.X264-METCON   srjanapala
No-HI.  
English star.trek.discovery.S02E00.short.treks.the.brightest.star.480p.web.dl.x264.rmteam   innuit
 
English star.trek.discovery.S02E00.short.treks.runaway.480p.web.dl.x264.rmteam   innuit
 
English star.trek.discovery.S02E00.short.treks.escape.artist.hdr.480p.webrip.x264   innuit
 
English star.trek.discovery.S02E00.short.treks.calypso.480p.web.dl.x264.rmteam   innuit
 
English Star.Trek.Discovery.S02.BDRip.x264-DEMAND   hadilan
NON-HI (ripped from sub/idx, fixed & corrected) [season 2 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/6553/2  
English Star.Trek.Discovery.S02.BDRip.x264-DEMAND   hadilan
HI (ripped from sub/idx, fixed & corrected) [season 2 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/6553/2 
English Star.Trek.Discovery.S02.720p.BluRay.x264-DEMAND   hadilan
NON-HI (ripped from sub/idx, fixed & corrected) [season 2 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/6553/2  
English Star.Trek.Discovery.S02.720p.BluRay.x264-DEMAND   hadilan
HI (ripped from sub/idx, fixed & corrected) [season 2 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/6553/2 
English Star.Trek.Discovery.S02.1080p.BluRay.x264-ROVERS   hadilan
NON-HI (ripped from sub/idx, fixed & corrected) [season 2 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/6553/2  
English Star.Trek.Discovery.S02.1080p.BluRay.x264-ROVERS   hadilan
HI (ripped from sub/idx, fixed & corrected) [season 2 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/6553/2 
English Star Trek Discovery S02E09 iNTERNAL 1080p WEB x264-BAMBOOZLE   srjanapala
HI removed. (Duration : 53 min 23 s) 
English Star Trek Discovery S02E08 XviD-AFG   srjanapala
HI removed. Sync corrections by srjanapala.  
English Star Trek Discovery S02E08 WEBRip x264-TBS   srjanapala
HI removed. Sync corrections by srjanapala.  
English Star Trek Discovery S02E08 If Memory Serves 720p AMZN WEB-DL DD5 1 H264-AJP69   srjanapala
HI removed. Sync corrections by srjanapala.  
English Star Trek Discovery S02E08 If Memory Serves 1080p AMZN WEB-DL DD5 1 H264-AJP69   srjanapala
HI removed. Sync corrections by srjanapala.  
English Star Trek Discovery S02E08 720p WEBRip x264-TBS   srjanapala
HI removed. Sync corrections by srjanapala.  
English Star Trek Discovery S02E08 480p x264-mSD   srjanapala
HI removed. Sync corrections by srjanapala.