لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Preacher - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English S04 - AMZN.WEB-DL - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE - FORCED ONLY   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE / PSA / RMTeam / Qman / Prof / Morpheus / 4FiRE 
English S04 - AMZN.WEB-DL - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE / PSA / RMTeam / Qman / Prof / Morpheus / 4FiRE 
English Preacher.S04e1-10.720p.WEB.x265-MiNX   zeth7575
 
English Preacher.S04E10.WEBRip.x264-ION10.HI   steveg32
HI. Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.WEBRip.x264-ION10   steveg32
Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | SERiES FiNALE | Works with all WEB re-encodes; runtime: 55:31 
English Preacher.S04E10.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | SERiES FiNALE | Works with all WEB re-encodes; runtime: 55:31 
English Preacher.S04E10.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE.HI   steveg32
HI. Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE   steveg32
Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.End.of.the.World.720p/1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG.HI   steveg32
HI. Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.End.of.the.World.720p/1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   steveg32
Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.End.of.the.World.720p/1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.HI   steveg32
HI. Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.End.of.the.World.720p/1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   steveg32
Duration 54:58. SERIES FINALE. Resync by Se7enOfNin9, original sync by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam.HI   steveg32
HI. Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   steveg32
Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Happy007
works with all x265 web  
English Preacher.S04E10.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta.HI   steveg32
HI. Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   steveg32
Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   Happy007
works with all x265 web  
English Preacher.S04E10.720p.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | SERiES FiNALE | Works with all WEB re-encodes; runtime: 55:31 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | SERiES FiNALE | Works with all WEB re-encodes; runtime: 55:31 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.H264-MiNX.HI   steveg32
HI. Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.H264-MiNX   steveg32
Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.720p.WEB.H264-MiNX   Happy007
works with all x265 web  
English Preacher.S04E10.1080p.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.1080p.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 55:31. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com *Also works with MeGusta, MiNX, and RMTeam.* 
English Preacher.S04E10.1080p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | SERiES FiNALE | Works with all WEB re-encodes; runtime: 55:31 
English Preacher.S04E10.1080p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | SERiES FiNALE | Works with all WEB re-encodes; runtime: 55:31 
English Preacher.S04E10.1080p.WEB.H264-FLX.HI   steveg32
HI. Duration 55:45. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E10.1080p.WEB.H264-FLX   steveg32
Duration 55:45. SERIES FINALE. Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.WEBRip.x264-ION10.HI   steveg32
HI. Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.WEBRip.x264-ION10   steveg32
Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.WEB.h264-TBS.HI (SD)   steveg32
HI. Duration 46:11. DOES NOT WORK WITH 1080p.TBS. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, HETeam [WEB-DL], MaxRls, MeGusta [720p], MiNX, MkvHub, Mobile, mSD, MSTV [WEB], nItRo, RBB, RMTeam [480p/720p WEB], and SCR [WEB].* 
English Preacher.S04E09.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 46:11 
English Preacher.S04E09.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 46:11 
English Preacher.S04E09.Overture.720p/1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG.HI   steveg32
HI. Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.Overture.720p/1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   steveg32
Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.Overture.720p/1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.HI   steveg32
HI. Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.Overture.720p/1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   steveg32
Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.Overture.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.Overture.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.Overture.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.Overture.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.Overture.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.Overture.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.Overture.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.Overture.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE.HI   steveg32
HI. Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE   steveg32
Duration 45:09. Thanks to srjanapala. From opensubtitles.org 
English Preacher.S04E09.720p.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 46:11. DOES NOT WORK WITH 1080p.TBS. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, HETeam [WEB-DL], MaxRls, MeGusta [720p], MiNX, MkvHub, Mobile, mSD, MSTV [WEB], nItRo, RBB, RMTeam [480p/720p WEB], and SCR [WEB].* 
English Preacher.S04E09.720p.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 46:11. DOES NOT WORK WITH 1080p.TBS. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, HETeam [WEB-DL], MaxRls, MeGusta [720p], MiNX, MkvHub, Mobile, mSD, MSTV [WEB], nItRo, RBB, RMTeam [480p/720p WEB], and SCR [WEB].* 
English Preacher.S04E09.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 46:11 
English Preacher.S04E09.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, 🖤 by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 46:11 
English Preacher.S04E09.1080p.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 46:13. DOES NOT WORK WITH SD.TBS or 720p.TBS. Resync by Costa Dax, original sync by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with MeGusta [1080p], PSA [INTERNAL WEBRip], RMTeam [1080p WEB], and TFPDL.* 
English Preacher.S04E09.1080p.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 46:13. DOES NOT WORK WITH SD.TBS or 720p.TBS. Resync by Costa Dax, original sync by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with MeGusta [1080p], PSA [INTERNAL WEBRip], RMTeam [1080p WEB], and TFPDL.* 
English Preacher.S04E09.1080p.WEB.h264-PALEALE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E09.1080p.WEB.h264-PALEALE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 42:18. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MaxRls, MeGusta, MiNX, Mobile, mSD, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E08.WEB.h264-TBS (SD)   steveg32
Duration 46:11. DOES NOT WORK WITH 1080p.TBS. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, HETeam [WEB-DL], MaxRls, MeGusta [720p], MiNX, MkvHub, Mobile, mSD, MSTV [WEB], nItRo, RBB, RMTeam [480p/720p WEB], and SCR [WEB].* 
English Preacher.S04E08.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 42:18. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MaxRls, MeGusta, MiNX, Mobile, mSD, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E08.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 42:18 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) 
English Preacher.S04E08.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 42:18 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) 
English Preacher.S04E08.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.Fear.of.the.Lord.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E08.720p.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 42:18. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MaxRls, MeGusta, MiNX, Mobile, mSD, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E08.720p.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 42:18. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MaxRls, MeGusta, MiNX, Mobile, mSD, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E08.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 42:18 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) 
English Preacher.S04E08.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 42:18 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) 
English Preacher.S04E08.1080p.WEB.h264-TBS.HI   steveg32
HI. Duration 42:18. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MaxRls, MeGusta, MiNX, Mobile, mSD, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E08.1080p.WEB.h264-TBS   steveg32
Duration 42:18. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MaxRls, MeGusta, MiNX, Mobile, mSD, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E08.1080p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 42:18 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) 
English Preacher.S04E08.1080p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥 | Works with all WEB re-encodes; runtime: 42:18 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) 
English Preacher.S04E07.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 41:15. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MeGusta, Mobile, worldmkv, DDB, MaxRls, MiNX, MSTV, nItRo, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E07.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 41:15. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MeGusta, Mobile, worldmkv, DDB, MaxRls, MiNX, MSTV, nItRo, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E07.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥. | Works with all WEB re-encodes; runtime: 41:15 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) -- Please don't reupload on OpenSubtitles and give credit where it's due. Thanks! 
English Preacher.S04E07.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥. | Works with all WEB re-encodes; runtime: 41:15 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) -- Please don't reupload on OpenSubtitles and give credit where it's due. Thanks! 
English Preacher.S04E07.Messiahs.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.Messiahs.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.Messiahs.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.Messiahs.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.Messiahs.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.Messiahs.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.Messiahs.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.Messiahs.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Costa Dax & VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E07.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE.HI   steveg32
HI. Duration 40:45. Resync by Costa Dax, original sync by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with MkvCage, PSA [WEBRip], RMTeam [WEBRip], SCR [WEB-DL], AMZN.NTG, and ION10.* 
English Preacher.S04E07.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-PALEALE   steveg32
Duration 40:45. Resync by Costa Dax, original sync by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with MkvCage, PSA [WEBRip], RMTeam [WEBRip], SCR [WEB-DL], AMZN.NTG, and ION10.* 
English Preacher.S04E07.720p.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 41:15. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MeGusta, Mobile, worldmkv, DDB, MaxRls, MiNX, MSTV, nItRo, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E07.720p.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 41:15. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MeGusta, Mobile, worldmkv, DDB, MaxRls, MiNX, MSTV, nItRo, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E07.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥. | Works with all WEB re-encodes; runtime: 41:15 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) -- Please don't reupload on OpenSubtitles and give credit where it's due. Thanks! 
English Preacher.S04E07.720p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥. | Works with all WEB re-encodes; runtime: 41:15 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) -- Please don't reupload on OpenSubtitles and give credit where it's due. Thanks! 
English Preacher.S04E07.1080p.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 41:15. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MeGusta, Mobile, worldmkv, DDB, MaxRls, MiNX, MSTV, nItRo, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E07.1080p.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 41:15. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com *Also works with AFG, MeGusta, Mobile, worldmkv, DDB, MaxRls, MiNX, MSTV, nItRo, PSA [INTERNAL WEBRip], RBB, RMTeam [WEB], SCR [WEB], SDI, and TFPDL.* 
English Preacher.S04E07.1080p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥. | Works with all WEB re-encodes; runtime: 41:15 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) -- Please don't reupload on OpenSubtitles and give credit where it's due. Thanks! 
English Preacher.S04E07.1080p.WEB.h264-TBS   sub.Trader
HI Removed, by 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥. | Works with all WEB re-encodes; runtime: 41:15 | Not to be used by TurkceAltyazi thieves =) -- Please don't reupload on OpenSubtitles and give credit where it's due. Thanks! 
English Preacher.S04E06.WEBRip.x264-ION10.HI   steveg32
HI. Duration 40:16. Thanks to nicolaspatate. From addic7ed.com *Also works with PALEALE and WAYNE.* 
English Preacher.S04E06.WEBRip.x264-ION10   steveg32
Duration 40:16. Thanks to nicolaspatate. From addic7ed.com *Also works with PALEALE and WAYNE.* 
English Preacher.S04E06.WEB.H264-FLX.updated   steveg32
Duration 41:33 (added 2 missing lines at 41:13). Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E06.WEB.H264-FLX.HI.updated   steveg32
HI. Duration 41:33 (added 2 missing lines at 41:13). Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E06.WEB.H264-FLX   xyvilles
HI Removed | Subtitles by explosiveskull 
English Preacher.S04E06.WEB.H264-FLX   xyvilles
HI | Subtitles by explosiveskull 
English Preacher.S04E06.The.Lost.Apostle.720p/1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG.HI   steveg32
HI. Duration 40:16. Thanks to nicolaspatate. From addic7ed.com *Also works with PALEALE and WAYNE.* 
English Preacher.S04E06.The.Lost.Apostle.720p/1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   steveg32
Duration 40:16. Thanks to nicolaspatate. From addic7ed.com *Also works with PALEALE and WAYNE.* 
English Preacher.S04E06.The.Lost.Apostle.720p/1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.HI   steveg32
HI. Duration 40:16. Thanks to nicolaspatate. From addic7ed.com *Also works with PALEALE and WAYNE.* 
English Preacher.S04E06.The.Lost.Apostle.720p/1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   steveg32
Duration 40:16. Thanks to nicolaspatate. From addic7ed.com *Also works with PALEALE and WAYNE.* 
English Preacher.S04E06.720p.WEB.H264-FLX.updated   steveg32
Duration 41:33 (added 2 missing lines at 41:13). Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E06.720p.WEB.H264-FLX.HI.updated   steveg32
HI. Duration 41:33 (added 2 missing lines at 41:13). Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E06.1080p.WEB.H264-FLX.updated   steveg32
Duration 41:33 (added 2 missing lines at 41:13). Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E06.1080p.WEB.H264-FLX.HI.updated   steveg32
HI. Duration 41:33 (added 2 missing lines at 41:13). Synced & corrected by Firefly. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 44:49. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 44:49. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.720p.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 44:49. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.720p.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 44:49. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.1080p.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 44:49. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E05.1080p.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 44:49. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E04.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed 
English Preacher.S04E04.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed 
English Preacher.S04E04.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 43:04. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E04.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 43:04. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E04.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed 
English Preacher.S04E04.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed 
English Preacher.S04E04.720p.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 43:04. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E04.720p.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 43:04. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E04.720p.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed 
English Preacher.S04E04.720p.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed 
English preacher.s04e04.720p.web.h264-tbs   sherly85
 
English Preacher.S04E04.480p.x264-mSD   xyvilles
NON HI - From addic7ed 
English Preacher.S04E04.480p.x264-mSD   xyvilles
HI - From addic7ed 
English Preacher.S04E04.1080p.WEB.h264-TBS.updated   steveg32
Duration 43:04. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E04.1080p.WEB.h264-TBS.HI.updated   steveg32
HI. Duration 43:04. Synced & corrected by VitoSilans. From addic7ed.com 
English Preacher.S04E03.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI Removed | Subtitles by explosiveskull 
English Preacher.S04E03.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI | Subtitles by explosiveskull 
English Preacher.S04E03.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI | Subtitles by explosiveskull -- Runtime: 00:43:12 
English Preacher.S04E03.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed | Subtitles by explosiveskull -- Runtime: 00:43:12 
English Preacher.S04E03.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI | Subtitles by explosiveskull -- Runtime: 00:43:12 
English Preacher.S04E03.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed | Subtitles by explosiveskull -- Runtime: 00:43:12 
English Preacher.S04E03.1080p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI | Subtitles by explosiveskull -- Runtime: 00:43:12 
English Preacher.S04E03.1080p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed | Subtitles by explosiveskull -- Runtime: 00:43:12 
English Preacher.S04E02.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E02.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.Last.Supper.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:20 
English Preacher.S04E02.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E02.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E02.1080p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E02.1080p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E01.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E01.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E01.PROPER.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.PROPER.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.Masada.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG   GoldenBeard
HI Removed | official زیرنویس | Works with all AMZN.WEBRip/WEB-DL re-encodes -- RUNTIME: 00:41:29 
English Preacher.S04E01.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E01.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E01.1080p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04E01.1080p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Preacher.S04.BDRip.x264-DEMAND   hadilan
NON-HI (ripped from sub/idx, "real fixed & real corrected") [season 4 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/5689/4 
English Preacher.S04.720p.BluRay.x264-DEMAND   hadilan
NON-HI (ripped from sub/idx, "real fixed & real corrected") [season 4 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/5689/4 
English Preacher.S04.1080p.BluRay.x264-MIXED   hadilan
NON-HI (ripped from sub/idx, "real fixed & real corrected") [season 4 bluray pack] mine work in: https://www.addic7ed.com/season/5689/4 
English Preacher S04E10 - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE - FORCED ONLY   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE 
English Preacher S04E06 - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE - FORCED ONLY   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE 
English Preacher S04E06 - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE 
English Preacher S04E06 - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE / WAYNE 
English Preacher S04E05 - NTG / ION10 / PALEALE - FORCED TRACK ONLY   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE  
English Preacher S04E05 - NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E05 - NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E04 - NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E04 - NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Subtitle - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E03 - NTG / ION10 / PALEALE - FORCED TRACK ONLY   bontoutou
Forced track ONLY - Official Prime Video - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - resynced - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E03 - NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Prime Video - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - resynced - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E03 - NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Prime Video - Works with all WEBRip and WEB-DL from AMZN - resynced - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E02 - NTG / REPACK.NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Prime Video - NTG / ION10 / PALEALE  
English Preacher S04E02 - NTG / REPACK.NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Prime Video - NTG / ION10 / PALEALE  
English Preacher S04E01 - NTG / REPACK.NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Prime Video - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher S04E01 - NTG / REPACK.NTG / ION10 / PALEALE   bontoutou
Official Prime Video - NTG / ION10 / PALEALE 
English Preacher - 04x02 - Last Supper.TBS.English.C.updated.Addic7ed.com   Rutas
by addic7ed.com 
English Preacher - 04x02 - Last Supper   Rutas
by addic7ed.com 
English Preacher - 04x01 - Masada.TBS.English.C.updated.Addic7ed.com   Rutas
by addic7ed.com 
English Preacher - 04x01 - Masada.TBS.English.C.updated.Addic7ed.com   Rutas
by addic7ed.com