لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)

  • سال : 2020
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.NEXT-NF   Dew.shishir
 
Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.H264-NEXT-NF   Dew.shishir
 
Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.Bangla Subtitle   Dew.shishir
 
Bengali Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.HDTV.Bangla Sub   Dew.shishir
 
Brazillian Portuguese It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E05.200704.720p-NEXT   seolt
Versão NEXT || Ripado & sincronizado.  
Brazillian Portuguese It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E04.200628.720p-NEXT   seolt
Versão NEXT || Ripado & sincronizado.  
Brazillian Portuguese It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E03.200627.720p-NEXT   seolt
Versão NEXT || Ripado & sincronizado.  
Brazillian Portuguese It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E02.200621.720p-NEXT   seolt
Versão NEXT || Ripado & sincronizado. 
Brazillian Portuguese It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E01.200620.720p-NEXT   seolt
Versão NEXT || Ripado & sincronizado. 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E01.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
[FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E01.Its.Okay.to.Not.Be.Okay S01E01.KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E08,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E08.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
@Translate By SEPMoviesHD [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E08,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E08.KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E07,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E07.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
@Translate By SEPMoviesHD [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E07,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E07.KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E06,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E06.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
@Translate By SEPMoviesHD [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E06,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E06.KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E05,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E05.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
[FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E05,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E05.KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E04,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E04.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
[FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E04,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E04.KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E03,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E03.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
[FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E03,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E03.KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer [FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E02,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E02.KhmerSubtitle   MNPMoviesHD
[FullHD] 사이코지만 괜찮아 S01E02,Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E02.KhmerSubtitle 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.200712.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:15:46. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs08.200712.720p-NEXT {1.61G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 15 M 46 S ... + Yellow Text 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.200711.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:10:47. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs07.200711.720p-NEXT.mp4 {1.59G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 10 M 47 S ... + Yellow Text 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:13:13. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:10:06. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs06.200705.720p-NEXT {1.49G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 10 M 06 S ... Improved Sub. + Yellow-Red Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.200705.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:09:59. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Made a minor adjustment on the opening title text. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:15:02. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:11:56. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs05.200704.720p-NEXT {1.53G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 11 M 56 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.200704.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:11:49. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-UNKNOWN-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV UNKNOWN version. Added a missing English line. Runtime: 01:08:58. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-NEXT-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV NEXT version. Made some minor sync adjustment and added a missing English line. V2 Uploads: 2,476. Runtime: 01:08:58. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs04.200628.720p-NEXT {1.44G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 08 M 58 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.200628.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:08:50. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS03.200627.HDTV.H264-NEXT-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV NEXT version. Added English lines that were missing in the previous version. Runtime: 01:15:11. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPs03.200627.720p-NEXT (1.62G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 15 M 11 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS03.200627.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, Synced to HDTV th2RAIN version. Added English lines that were missing in the previous version. Runtime: 01:15:03. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.It's.Okay.EPS03.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-DIY-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL DIY (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. Runtime: 1:14:28. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:12:31. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.720p-NEXT (1.53G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 12 M 31 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.200621.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: E01 (incl. animated "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence), 01:14:18 / E02: 1:12:24 . To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.200620.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:11:55. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.200620.720p-NEXT   TorrentQQSubs
Runtime 1H 11 M 55 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.200620.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: E01 (incl. animated "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence), 01:14:18 / E02: 1:12:24 . To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Psycho.But.Its.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.200712.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:15:46. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.200712.720p-NEXT   TorrentQQSubs
Runtime 1H 15 M 46 S ... + Yellow Text 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.200711.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:10:47. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.200711.720p-NEXT.mp4   TorrentQQSubs
Runtime 1H 10 M 47 S ... + Yellow Text 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:13:13. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:10:06. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.720p-NEXT   TorrentQQSubs
Runtime 1H 10 M 06 S ... Improved Sub. + Yellow-Red Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.200705.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:09:59. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Made a minor adjustment on the opening title text. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. English lines added. Runtime: 1:15:02. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:11:56. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.720p-NEXT   TorrentQQSubs
Runtime 1H 11 M 56 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.200704.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:11:49. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-UNKNOWN-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV UNKNOWN version. Added a missing English line. Runtime: 01:08:58. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.HDTV.H264-NEXT-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV NEXT version. Made some minor sync adjustment and added a missing English line. V2 Uploads: 2,476. Runtime: 01:08:58. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.720p-NEXT   TorrentQQSubs
Runtime 1H 08 M 58 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.200628.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: 01:08:50. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS04.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.200627.HDTV.H264-NEXT-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to HDTV NEXT version. Added English lines that were missing in the previous version. Runtime: 01:15:11. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.200627.720p-NEXT   TorrentQQSubs
Runtime 1H 15 M 11 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.200627.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, Synced to HDTV th2RAIN version. Added English lines that were missing in the previous version. Runtime: 01:15:03. To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS03.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY-V2   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] V2, synced to WEB-DL NF version. Added English lines that were missing in the previous version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-DIY-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL DIY (TViNG) version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to UNKNOWN (with advertisements) version [labeled as "NEXT"]. Runtime: 1:14:28. Added English lines. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200621.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:12:31. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates.  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200621.720p-NEXT   TorrentQQSubs
Runtime 1H 12 M 31 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.200620.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: E01 (incl. animated "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence), 01:14:18 / E02: 1:12:24 . To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS02.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.TViNG.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-Its.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.200620.HDTV.H264-NEXT-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:11:55. Follow TTEOKBOKKIsubs for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.200620.720p-NEXT (1.52G)   TorrentQQSubs
Runtime 1H 11 M 55 S ... Improved Sub. + Yellow Text .. No Credit in Subs 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.200620.1080p.HDTV.H264.AC3-th2rain-NF   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to HDTV th2RAIN version. Runtime: E01 (incl. animated "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence), 01:14:18 / E02: 1:12:24 . To get the RAWs, follow th2rain on Twitter. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates 
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 雖然是精神病但沒關係-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EPS01.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-AREY   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Synced to WEB-DL NF version. Includes the post-credit "The Boy Who Fed with Nightmares" storybook sequence. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for subtitle updates  
English 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E08.200712.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Resynced accordingly to this version of the file. Credit to ParkMinYoung for the subtitle. 
English 사이코지만 괜찮아-It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E07.200711.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Resynced accordingly to this version of the file. Credit to ParkMinYoung for the subtitle. 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.08.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.15m.46s 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.07.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.10m.47s 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.06.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.10m.06s 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.05.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.11m.56s 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.04.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.08m.58s 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.03.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.15m.11s 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.02.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.12m.31s 
English 사이코지만 괜찮아⁃⁃𝐈𝐭𝐬.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐓𝐨.𝐍𝐨𝐭.𝐁𝐞.𝐎𝐤𝐚𝐲.𝐄𝐩.01.𝐍𝐄𝐗𝐓-𝐍𝐅   ParkMinYoung
Duration 1h.11m.55s 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.08.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.07.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
This is the WEB-DL Version, not the NEXT Version, as written in the file. 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.06.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.05.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.04.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.03.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.02.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
English Psycho.But.It's.Okay.Ep.01.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
English Psycho.But.It's.Okay Ep.08.WEB-DL.AppleTor / TVING / Deresisi   ParkMinYoung
Duration 1h.16m.36s 
English Psycho.But.It's.Okay Ep.07.WEB-DL.AppleTor / TVING   ParkMinYoung
Duration 1h.11m.35s 
English Psycho.But.It's.Okay Ep.06.WEB-DL.AppleTor / TVING   ParkMinYoung
Duration 1h.10m.48s 
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E08.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
Official subtitle from Netflix.  
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E06.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
Official subtitle from Netflix.  
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E06.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
Official subtitle from Netflix.  
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E05.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
Official subtitle from Netflix.  
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E04.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
Official subtitle from Netflix.  
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E03.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
Official subtitle from Netflix.  
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E02.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
 
English It's.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E01.WEBRip.Netflix.en   Phat Huu
Official subtitle from Netflix.  
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E08.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian .사이코지만 괜찮아~Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07-HDTV-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06-HDTV-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05-HDTV-[@KTteam]   Ro94kgh
🌺هماهنگ با دو نسخه باتبلیغ میانی و بدون تبلیغ🌺 @KTteam 
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04-HDTV-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-Web.DL-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-HDTV-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-Web.DL-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-HDTV-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-Web.DL-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 사이코지만괜찮아.Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-HDTV-[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E08.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E08 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E07.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E07 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E06.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E06 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E05.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E05 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E04.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E04 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E03.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E03 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E02.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E02 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E01.web-dl ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만•괜찮아•Its.Okay.to.Not.Be.E01 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E07🔵2020.Opus.SuB   Bahar336
(Opus-Sub Team) M@hsa & Bahar336 | | @OpusSub 
Farsi/Persian 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E06🔵2020.Opus.SuB   safira3000
💙💙(Opus-Sub Team) Safira & Mahboobe1994 & Ney | | @OpusSub  
Farsi/Persian 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E05🔵2020.Opus.SuB   Bahar336
💙💙(Opus-Sub Team) M@hsa & Bahar336 | | @OpusSub 
Farsi/Persian 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E04🔵2020.Opus.SuB   Mahboobe1994
💙💙(Opus-Sub Team) Safira & Mahboobe1994 | | @OpusSub 
Farsi/Persian 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E03🔵2020.Opus.SuB   Bahar336
💙💙(Opus-Sub Team) M@hsa & Bahar336 | | @OpusSub 
Farsi/Persian 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E02🔵2020.Opus.SuB   Bahar336
💙💙(Opus-Sub Team) Mahboobe1994 & Bahar336 | | @OpusSub 
Farsi/Persian 사이코지만 괜찮아🔵Its.Okay.to.Not.Be.Okay🔵E01🔵2020.Opus.SuB   safira3000
💙💙(Opus-Sub Team) Safira | | @OpusSub 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07-NF-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E07-HDTV-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06-NF-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E06-HDTV-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05-NF-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E05-HDTV-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04-NF-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04-HDTV-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-NF-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03-HDTV-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-NF-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02-HDTV-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-NF-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01-HDTV-ProMovi.ir 🧡   Saharnaz_GH
❦❦❦ ترجمه اختصاصی پروموویز ❦❦❦ 
Farsi/Persian 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E04.sunflowermag.site 🌻   sunflowermag
عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  
Farsi/Persian 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E03.sunflowermag.site 🌻   sunflowermag
عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  
Farsi/Persian 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.sunflowermag.site 🌻   sunflowermag
عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  
Farsi/Persian 🌻 Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01.sunflowermag.site 🌻   sunflowermag
عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما و دریافت سریع تر زیرنویس در کانال مجله  
French It's Okay to Not Be Okay / Psycho But It's Okay FR EP06   ASANDSIA
Traduit par ASANDSIA en espérant que ça vous plaise.N'hésitez pas mettre une petite note ou un commentaire c'est toujours encourageant. Merci de ne pas repartager mes sous-titres sans mon autorisation. Rendez-vous sur Instagram pour être informé des sorties : Draftdrama. Et sur le blog : draftdrama.eklablog.com Lien de la RAW : https://uptobox.com/902kgu5wwjxf 
French It's Okay to Not Be Okay / Psycho But It's Okay FR EP05   ASANDSIA
Traduit par ASANDSIA en espérant que ça vous plaise.N'hésitez pas mettre une petite note ou un commentaire c'est toujours encourageant. Merci de ne pas repartager mes sous-titres sans mon autorisation. Rendez-vous sur Instagram pour être informé des sorties : Draftdrama. Et sur le blog : draftdrama.eklablog.com Lien de la RAW : https://uptobox.com/rtyb5wgyig55 
French It's Okay to Not Be Okay / Psycho But It's Okay FR EP04   ASANDSIA
Traduit par ASANDSIA en espérant que ça vous plaise.N'hésitez pas mettre une petite note ou un commentaire c'est toujours encourageant. Merci de ne pas repartager mes sous-titres sans mon autorisation. Rendez-vous sur Instagram pour être informé des sorties : Draftdrama. Et sur le blog : draftdrama.eklablog.com Lien de la RAW : https://uptobox.com/c2k2sgijx0in 
French It's Okay to Not Be Okay / Psycho But It's Okay FR EP03   ASANDSIA
Traduit par ASANDSIA en espérant que ça vous plaise.N'hésitez pas mettre une petite note ou un commentaire c'est toujours encourageant. Merci de ne pas repartager mes sous-titres sans mon autorisation. Rendez-vous sur Instagram pour être informé des sorties : Draftdrama. Et sur le blog : draftdrama.eklablog.com Lien de la RAW : https://uptobox.com/5x4yiofvb5ld 
French It's Okay to Not Be Okay / Psycho But It's Okay FR EP02   ASANDSIA
Traduit par ASANDSIA en espérant que ça vous plaise.N'hésitez pas mettre une petite note ou un commentaire c'est toujours encourageant. Merci de ne pas repartager mes sous-titres sans mon autorisation. Rendez-vous sur Instagram pour être informé des sorties : Draftdrama. Et sur le blog : draftdrama.eklablog.com Lien de la RAW : https://uptobox.com/uipjf54dwf2d 
French It's Okay to Not Be Okay / Psycho But It's Okay FR EP01   ASANDSIA
Traduit par ASANDSIA en espérant que ça vous plaise.N'hésitez pas mettre une petite note ou un commentaire c'est toujours encourageant. Merci de ne pas repartager mes sous-titres sans mon autorisation. Rendez-vous sur Instagram pour être informé des sorties : Draftdrama. Et sur le blog : draftdrama.eklablog.com Lien de la RAW : https://uptobox.com/7tfz45dvi2zi 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP08.WEBDL.NF   skysoultan
Ep. 8 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:15:47. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP08.NEXT.NF   SubsOnDemand
Ep. 08 - COLORED. Runtime 1:15:46 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP08.NEXT.NF   skysoultan
Ep. 8 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:15:47. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP07.WEBDL.NF   skysoultan
Ep. 7 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:10:47. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP07.NEXT.NF   SubsOnDemand
Ep. 07 - COLORED. Runtime 1:10:47 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP07.NEXT.NF   skysoultan
Ep. 7 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:10:47. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEp06-NEXT-NF [ Ads ]   SubsOnDemand
Ep. 06 - COLORED. Runtime 1:13:13 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEp06-NEXT-NF   SubsOnDemand
Ep. 06 - COLORED. Runtime 1:10:06 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP06-NEXT.NF   skysoultan
Ep. 6 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:10:07. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP06.WEB-DL-NF   skysoultan
Ep. 6 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:10:07. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEp05-NEXT-NF [ Ads ]   SubsOnDemand
Ep. 05 - COLORED. Runtime 1:15:02 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEp05-NEXT-NF   SubsOnDemand
Ep. 05 - COLORED. Runtime 1:11:56 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP05-NEXT.NF   skysoultan
Ep. 5 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:11:57. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP05.WEB-DL-NF   skysoultan
Ep. 5 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:11:57. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP04-NEXT.NF   skysoultan
Ep. 4 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:08:58. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP04.WEB-DL-NF   skysoultan
Ep. 4 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:08:58. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP03-NEXT.NF   skysoultan
Ep. 3 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:15:11. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP03.WEB-DL-NF   skysoultan
Ep. 3 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:15:11. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP02-NEXT.NF   skysoultan
Ep. 2 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:12:32. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP02.WEB-DL-NF   skysoultan
Ep. 2 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:12:32. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP01-NEXT.NF   skysoultan
Ep. 1 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:11:55. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.OkayㆍEP01.WEB-DL-NF   skysoultan
Ep. 1 Netflix, Synced for NEXT. Runtime > 01:11:55. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.Okay.E08-WEBRip-NF   SubsOnDemand
Ep. 08 - COLORED. Runtime 1:15:46 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.Okay.E07-WEBRip-NF   SubsOnDemand
Ep. 07 - COLORED. Runtime 1:10:47 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.Okay.E07-WEB-DL.AppleTor [ TVING ]   SubsOnDemand
Ep. 06 - Runtime 1:11:35 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.Okay.E06-WEB-DL-NF   SubsOnDemand
Ep. 06 - COLORED. Runtime 1:10:06 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.Okay.E06-WEB-DL.AppleTor [ TVING ]   SubsOnDemand
Ep. 06 - COLORED. Runtime 1:10:48 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.Okay.E05-WEB-DL-NF   SubsOnDemand
Ep. 05 - COLORED. Runtime 1:11:56 [ NEXT Ver. ] 
Indonesian 사이코지만괜찮아ㆍIt's.Okay.To.Not.Be.Okay.E05-WEB-DL.AppleTor [ TVING ]   SubsOnDemand
Ep. 05 - COLORED. Runtime 1:12:33 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E07.WEB-DL.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E07.NEXT.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E06.WEB-DL.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E06.NEXT.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E05.WEB-DL.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E05.NEXT.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E04.WEB-DL.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E04.NEXT.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E03.WEB-DL.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E03.NEXT.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E02.WEB-DL.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E02.NEXT.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E01.WEB-DL.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's-Okay-to-Not-Be-Okay.E01.NEXT.NF   ANANG2196
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E08.WEB-DL.NF   MrHulk
Download drama korea di MkvDrama.Com  
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E08.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E08.NEXT.NF   MrHulk
Download drama korea di MkvDrama.Com  
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E08.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E07.WEB-DL.NF   MrHulk
Download drama korea di MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E07.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E07.NEXT.NF   MrHulk
Download drama korea di MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E07.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E06.WEB-DL.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E06.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E06.NEXT.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E06.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E06.720p-Unknow.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E05.WEB-DL.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E05.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E05.NEXT.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E05.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E05.720p-Unknow.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E04.WEB-DL.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E04.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E04.NEXT.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E04.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E03.WEB-DL.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E03.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E03.NEXT.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E03.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E02.WEB-DL.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E02.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E02.NEXT.NF   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E02.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E01.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 사이코지만괜찮아-It's Okay to Not Be Okay-E01.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE08   CliffEgde
Improved a subtitle Durasi 01.15.46 
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE07   CliffEgde
Improved a subtitle durasi 01.10.47 
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE06   CliffEgde
Lupa upload :) 
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE05   CliffEgde
Improve a Subtitle, NEXT Ver. Durasi 01.11.57  
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE04   CliffEgde
Merubah beberapa kata dan kalimat. Untuk video NEXT ver. 
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE03   CliffEgde
Merubah beberapa kata dan kalimat. Untuk video NEXT ver. 
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE02   CliffEgde
Merubah beberapa kata dan kalimat. Untuk video NEXT ver. 
Indonesian 사이코지만 괜찮아ㅡㅡIt’s.Okay.to.Not.Be.OkayㅡE01   CliffEgde
Merubah beberapa kata dan kalimat. Untuk video NEXT ver. 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E08.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E07.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
Ini WEB-DL Version ya Kak.. Typo nama di dalam file Zipnya. :) 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E06.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E05.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E04.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E03.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E02.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
Indonesian 사이코지만 괜찮아‒It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E01.WEB-DL.NF   ParkMinYoung
 
Indonesian 사이코지만 괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E01.WEB-DL,NF   MrHulk
Download di MkvDrama.Com 
Indonesian 사이코지만 괜찮아-Its Okay to Not Be Okay-E01.NEXT,NF   MrHulk
Download di MkvDrama.Com 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP8 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:16:41 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP7 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:11:41 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP6 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:10:54 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP5 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:12:40 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP4 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:09:45 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP3 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:15:57 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP2 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:13:19 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Indonesian It's Okay to Not Be Okay EP1 NF-360P/720P/1080P   DD_Movie
Netflix Version [ 1:14:32 ] ---- | Support dengan beri rating "GOOD" & follow ig kami @dongdotmovie | streaming : dongdotmovie.my.id 
Italian 05-06   Crosszeria
ep 05 & 06 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 14.22 pm 08.07.2020 
Italian 03-04   Crosszeria
ep 03 & 04 sincronizzato ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 13.39 pm 01.07.2020 
Italian 03-04   Crosszeria
ep 03 & 04 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 12.42 pm 01.07.2020 
Italian 01-02   Crosszeria
ep 01 & 02 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 15.25 pm 25.06.2020 
Italian [J Otaku] It's.Okay.to.Not.Be.Okay.EP01.ita   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: https://jotakufansub.jimdofree.com/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Malay It's Okay to Not Be Okay EP07   AralynLee
Video berdurasi 1j 10m 47s (EP07 ANJING YANG CERIA) 
Malay It's Okay to Not Be Okay EP06   AralynLee
Video berdurasi 1j 10m 6s (EP06 RAHSIA BLUEBEARD) 
Malay It's Okay to Not Be Okay EP05   AralynLee
Video berdurasi 1j 11m 56s (EP05 RAPUNZEL DAN ISTANA YANG DISUMPAH) 
Malay It's Okay to Not Be Okay EP04   AralynLee
Video berdurasi 1j 8m 58s (EP04 ANAK ZOMBIE) 
Malay It's Okay to Not Be Okay EP03   AralynLee
Video berdurasi 1j 15m 11s (EP03 PENYIHIR YANG TIDUR) 
Malay It's Okay to Not Be Okay EP02   AralynLee
Video berdurasi 1j 12m 31s (EP02 PEREMPUAN BERKASUT MERAH) P/S : Sorry kalau ada typo 
Malay It's Okay to Not Be Okay EP01   AralynLee
Video berdurasi 1j 11m 55s (EP01 LELAKI YANG MEMAKAN MIMPI NGERI) 
Slovak It's Okay to not be Okay - 6. časť   Soobin
Slovak زیرنویس by Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 
Slovak It's Okay to not be Okay - 5. časť   Soobin
Slovak زیرنویس by Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 
Slovak It's Okay to not be Okay - 4. časť   Soobin
Slovak زیرنویس by Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.com) 
Slovak It's Okay to not be Okay - 3. časť   Soobin
Slovak زیرنویس by Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.com) 
Slovak It's Okay to not be Okay - 2. časť   Soobin
Slovak زیرنویس by Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.com) 
Slovak It's Okay to not be Okay - 1. časť   Soobin
Slovak زیرنویس by Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.com) 
Spanish 사이코지만괜찮아.Psycho.But.It's.Okay.E08.200712-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.08 "LA BELLA Y LA BESTIA". Subtítulos oficiales. Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.Psycho.But.It's.Okay.E07.200711-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.07 "EL PERRO ALEGRE". Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.Psycho.But.It's.Okay.E06.200705-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.06 "EL SECRETO DE BARBA AZUL". Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.Psycho.But.It's.Okay.E05.200704.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.05 "RAPUNZEL Y EL CASTILLO MALDITO" Sincronizado para HDTV.H264-UNKNOWN (Versión con anuncios). 
Spanish 사이코지만괜찮아.Psycho.But.It's.Okay.E04.200628-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.04 "EL NIÑO ZOMBI". Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.Psycho.But.It's.Okay.E03.200627-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.03 "LA BRUJA DURMIENTE". Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E08.200712-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.08 "LA BELLA Y LA BESTIA". Subtítulos oficiales. Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E07.200711-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.07 "EL PERRO ALEGRE". Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E06.200705-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.06 "EL SECRETO DE BARBA AZUL". Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E05.200704.HDTV.H264-UNKNOWN-NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.05 "RAPUNZEL Y EL CASTILLO MALDITO" Sincronizado para HDTV.H264-UNKNOWN (Versión con anuncios). 
Spanish 사이코지만괜찮아.It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E04.200628-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.04 "EL NIÑO ZOMBI". Sincronizado para-NEXT 
Spanish 사이코지만괜찮아.It's.Okay.To.Not.Be.Okay.E03.200627-NEXT.NF   JoeruKyuden
[NETFLIX] Ep.03 "LA BRUJA DURMIENTE". Sincronizado para-NEXT 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E06.(Next y NF ver.)   xoc85
🔵🔶 🅽🄴🆃🄵🅻🄸🆇 🔵🔶 asiasubtitulossrt.blogspot.com 🔵🔶 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E06   DRAMA_YUUKI
+traduccion+ (siguiente) tiempo 1:10:06 dramasubesp20.blogspot.com 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E05.(Next y NF ver.)   xoc85
🔵🔶 🅽🄴🆃🄵🅻🄸🆇 🔵🔶 asiasubtitulossrt.blogspot.com 🔵🔶 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E05   DRAMA_YUUKI
+traduccion corregida+ (version siguiente) tiempo 1:11:56 visitanos en FB+DRAMA_SUB_ESP+ para actualizaciones  
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E04.(Next y NF ver.)   xoc85
🔵🔶 🅽🄴🆃🄵🅻🄸🆇 🔵🔶 asiasubtitulossrt.blogspot.com 🔵🔶 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E04   DRAMA_YUUKI
+traduccion corregida+ capitulo 4 (niño zombie) >https://www.facebook.com/groups/2020DRAMA< para más 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E03.(Next y NF ver.)   xoc85
🔵🔶 🅽🄴🆃🄵🅻🄸🆇 🔵🔶 asiasubtitulossrt.blogspot.com 🔵🔶 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E03   DRAMA_YUUKI
+corregido+ tiempo "1:15:11" (next)  
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E02.(Next y NF ver.)   xoc85
🔵🔶 🅽🄴🆃🄵🅻🄸🆇 🔵🔶 asiasubtitulossrt.blogspot.com 🔵🔶 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E02   DRAMA_YUUKI
+ traducción corregida+ en español vesion siguiente visitanos para nuevas actualizaciones https://www.facebook.com/groups/2020DRAMA/ 
Spanish Its.Okay.to.Not.Be.Okay.E01.200620.HDTV.H264-NEXT-NF   Beto_Kim
koreadramases.blogspot.com 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E01.(Next y NF ver.)   xoc85
🔵🔶 🅽🄴🆃🄵🅻🄸🆇 🔵🔶 asiasubtitulossrt.blogspot.com 🔵🔶 
Spanish It's.Okay.to.Not.Be.Okay.E01   DRAMA_YUUKI
+ traducción corregida + en español vesion siguiente visitanos para nuevas actualizaciones https://www.facebook.com/groups/2020DRAMA/ 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E08.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E07.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E07.720p.NF.WEB-DL.H.264   SystemTN
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E07.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   SystemTN
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E07.1080p.NF.WEB-DL.H.264   SystemTN
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E06.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E05.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E04.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E03.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E02.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix. 
Vietnamese Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E01.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY   JackieK
Subtitle from Netflix.