لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   modern_gesprach
►► ويرايش شده تمامي قسمت‌ها ◄◄  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 تمام فصل 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   modern_gesprach
►► ويرايش شده تمامي قسمت‌ها ◄◄  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
💢 تمام فصل 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   modern_gesprach
►► ويرايش شده تمامي قسمت‌ها ◄◄  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 تمام فصل 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   modern_gesprach
►► ويرايش شده تمامي قسمت‌ها ◄◄  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 تمام فصل 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   modern_gesprach
►► ويرايش شده تمامي قسمت‌ها ◄◄  
Farsi/Persian Dark.Season02.All.Episodes.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   Naser_69
💢 تمام فصل 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E08.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E08.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   REBIN
►► RebiN ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | ربین ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E08.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E08.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   REBIN
►► RebiN ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | ربین ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E08.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E08.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   REBIN
►► RebiN ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | ربین ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   REBIN
►► RebiN ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | ربین ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   REBIN
►► RebiN ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | ربین ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E07.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E07.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E07.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E07.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E07.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E07.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E06.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E06.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   safira3000
►► SaFira | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E06.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E06.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   safira3000
►► SaFira | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E06.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E06.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   safira3000
►► SaFira | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   safira3000
►► SaFira | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   safira3000
►► SaFira | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E05.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E05.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   hamed71
►► HaMeD | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E05.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E05.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   hamed71
►► HaMeD | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E05.GERMAN.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   hamed71
►► HaMeD | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E05.GERMAN.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   hamed71
►► HaMeD | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E05.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E05.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   hamed71
►► HaMeD | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   hamed71
►► HaMeD | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   Naser_69
💢 ناصر اسماعیلی 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   hamed71
►► HaMeD | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E04.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   modern_gesprach
►► (€rik) ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E04.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   arman333
💢 آرمان اسدی 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E04.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   modern_gesprach
►► (€rik) ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E04.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   arman333
💢 آرمان اسدی 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E04.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   modern_gesprach
►► (€rik) ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E04.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   arman333
💢 آرمان اسدی 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   modern_gesprach
►► (€rik) ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   arman333
💢 آرمان اسدی 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   modern_gesprach
►► (€rik) ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان ◄◄  
Farsi/Persian Dark.S02E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   arman333
💢 آرمان اسدی 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E03.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   r.reza83
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | آقای سیَه چُرده ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E03.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E03.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   r.reza83
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | آقای سیَه چُرده ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E03.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E03.GERMAN.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   r.reza83
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | آقای سیَه چُرده ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E03.GERMAN.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   r.reza83
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | آقای سیَه چُرده ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E03.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   r.reza83
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | آقای سیَه چُرده ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E03.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   r.reza83
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | آقای سیَه چُرده ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   r.reza83
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | آقای سیَه چُرده ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   carelless_whissper
💢 مریــــــم 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E02.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
💢 Cardinal آریـن 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E02.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Caped._.crusader
►► Caped Crusader | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E02.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
💢 Cardinal آریـن 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E02.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   Caped._.crusader
►► Caped Crusader | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E02.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
💢 Cardinal آریـن 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E02.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Caped._.crusader
►► Caped Crusader | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
💢 Cardinal آریـن 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Caped._.crusader
►► Caped Crusader | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   .Cardinal.
💢 Cardinal آریـن 💢 DibaMoviez.com  
Farsi/Persian Dark.S02E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   Caped._.crusader
►► Caped Crusader | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E01.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E01.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Oceanic 6
💢 علیرضا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E01.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E01.GERMAN.WEBRip.x264-ION10   Oceanic 6
💢 علیرضا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E01.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E01.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Oceanic 6
💢 علیرضا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   Oceanic 6
💢 علیرضا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Dark.S02E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   MeysaM-UnicorN
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | میثم موسویان ◄◄ 
Farsi/Persian Dark.S02E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-MZABI   Oceanic 6
💢 علیرضا 💢 DibaMoviez.com