لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Blindspot.S05E11.WEBRip.x264-ION10   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian blindspot.s05e11.hdtv.x264-twerk   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E11.720p.WEB.H264-METCON.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E11.720p.WEB.H264-METCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian blindspot.s05e11.720p.hdtv.x264-twerk   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian blindspot.s05e11.720p.hdtv.x264.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E11.1080p.WEB.H264-METCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian blindspot.s05e11.1080p.hdtv.x264-twerk   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E10.WEBRip.x264-ION10   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E10.Love.You.to.Bits.and.Bytes.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E10.Love.You.to.Bits.and.Bytes.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E10.720p.WEB.H264-GHOSTS.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E10.720p.WEB.H264-GHOSTS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E10.720p.HDTV   uoshita
30nama | محمد مسعودی  
Farsi/Persian Blindspot.S05E10.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E09.WEBRip.x264-ION10   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E09.Brass.Tacks.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E09.Brass.Tacks.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E09.720p.WEB.H264-GHOSTS.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E09.720p.WEB.H264-GHOSTS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E09.720p.HDTV   uoshita
30nama | محمد مسعودی 
Farsi/Persian Blindspot.S05E09.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.Web.h264-trump   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.HDTV.x264-SVA.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.HDTV.x264-AVS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.720p.Web.h264-trump   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.720p.HDTV.x265-MiNX   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.720p.HDTV.x264-SVA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.480p.x264-mSD   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E08.1080p.Web.h264-trump   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.HDTV.x264-SVA.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.HDTV.x264-AVS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.Awl.In.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.h264-NTb.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.Awl.In.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.h264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.Awl.In.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.h264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.720p.HDTV.x265-MiNX   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.720p.HDTV.x264-SVA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E07.480p.x264-mSD   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.WEBRip.x264-ION10   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.WEB.h264-ALiGN   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.720p.WEB.H264-METCON.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.720p.WEB.H264-METCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.720p.WEB.h264-ALiGN   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.720p.HDTV.x265-MiNX   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.720p.HDTV   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.480p.HDTV.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.480p.HDTV   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.1080p.WEB.H264-METCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E06.1080p.WEB.h264-ALiGN   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.WEBRip.x264-ION10   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.HDTV.x264-AVS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.720p.HDTV.x265-MiNX   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.720p.HDTV.x264-SVA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.720p.HDTV.x264-AVS.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.720p.HDTV.x264-AVS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.480p.x264-mSD   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.1080p.WEB.TakMovie نسخه وب تک مووی   diesurvivor
هماهنگ با نسخه وب تک مووی 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.HDTV.x264-AVS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.And.My.Axe.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.And.My.Axe.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.And.My.Axe.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.720p.WEB.H264-AMCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.720p.HDTV.x265-MiNX   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.720p.HDTV.x264-SVA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.720p.HDTV.x264-AVS.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.480p.x264-mSD   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E04.1080p.WEB.H264-AMCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.HDTV.x264-AVS   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.HDTV.x264-AVS   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.720p.HDTV.x265-MiNX   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.720p.HDTV.x265-MiNX   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.720p.HDTV.x264-SVA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.720p.HDTV.x264-SVA   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.480p.x264-mSD   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.480p.x264-mSD   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E03.480p.WEB.x264.RMTeam   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian blindspot.S05E03.1080p.WEB.H264-MEMENTO   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E02.WEBRip.x264-ION10   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E02.WEB.H264-MEMENTO   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E02.720p.WEB.H264-MEMENTO   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E02.720p.HDTV.x265-MiNX   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E02.1080p.WEB.H264-MEMENTO.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E02.1080p.WEB.H264-MEMENTO   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E01.720p.WEB.x265-MiNX   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E01.720p.web.x264-poke.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E01.720p.web.x264-poke   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E01.720p.HDTV.x264-SVA   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E01.480p.x264-mSD   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E01.1080p.web.x264-poke.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E01.1080p.web.x264-poke   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot S05E03 WEBRip HEVC PSA   soheil9669
WEB زمان بندی و ویرایش جهت نسخه  
Farsi/Persian Blindspot S05E02 WEBRip HEVC PSA   soheil9669
WEB زمان بندی و ویرایش جهت نسخه 
Farsi/Persian Blindspot S05E01 WEBRip HEVC PSA   soheil9669
WEB زمانبندی و ویرایش جهت نسخه 
Farsi/Persian Blindspot - 05x01 - I Came to Sleigh.POKE.English.C.orig   Rahimaleky
زیرنویس و ترجمه توسط : راهی The Rahi ❤️ Tlgrm : @therahi75 | @irblindspot 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.WEB.H264-METCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.720p.WEB.H264-METCON.Fa   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.720p.WEB.H264-METCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴 
Farsi/Persian Blindspot.S05E05.1080p.WEB.H264-METCON   Hunter96
🔴 30nama | محمد مسعودی 🔴