لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.WEBRip.x264-ION10   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.WEBRip.x264-ION10   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.WEBRip.x264-ION10   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BDRip.x264-AAA   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BDRip.x264-AAA   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BDRip.x264-AAA   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.BDRip.x264-AAA   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.x264-[YTS.LT]   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.x264-[YTS.LT]   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.x264-[YTS.LT]   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.x264-[YTS.LT]   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.HDCAM-GETB8-HI mm ok   maxman2019
هماهنگ با نسخه پرده ای HD cam 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-AAA   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-AAA   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-AAA   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-AAA   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-AAA   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.1080p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.720p.1080p.BluRay.x264-AAA   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.x264-RARBG   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.x264-RARBG   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.x264-RARBG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.x264-RARBG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.x264-RARBG   AMIRX79X
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.DD5.1.x264-Rapta   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.DD5.1.x264-Rapta   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.DD5.1.x264-Rapta   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEBRip.DD5.1.x264-Rapta   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.X264.AC3-EVO   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.X264.AC3-EVO   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.X264.AC3-EVO   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.X264.AC3-EVO   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.X264.AC3-EVO   AMIRX79X
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   SuRouSH_AbG
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.x264-CMRG   AMIRX79X
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-AAA   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-AAA   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-AAA   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-AAA   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-AAA   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-[YTS.LT]   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.x264-[YTS.LT]   LodFilm1
𝓑𝓵𝓾-𝓡𝓪𝔂 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Artavan
دانلود فیلم و سریال رایگان با انواع کیفیت ها perdl.info 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Arian Drama
█ Drama آرین ،DarkAssassin نیما ،AbG سروش | DayMovie.Co 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Armanpe
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   AMIRX79X
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019.1080p.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Amir_t6262
💢 امیر طهماسبی ،NimaAM نیما ،Pedi.Bi مریم، پدرام 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019 720p WEBRip HEVC x265-RMTeam   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019 720p WEBRip HEVC x265-RMTeam   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad.Astra.2019 720p WEBRip HEVC x265-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad Astra Official Trailer 2   Sunderland_James
زیرنویس دومین تریلر فیلم Ad Astra  
Farsi/Persian Ad Astra 2019 Trailer   PerDL
PerDL.ir | Telegram: @PerDL.ir دانلود فیلم و سریال با انواع کیفیت ها 
Farsi/Persian Ad Astra 2019 Official Trailer   PerDL
PerDL.ir | Telegram: @PerDL.ir دانلود فیلم و سریال با انواع کیفیت ها 
Farsi/Persian Ad Astra (2019) [Webrip] [720p] [YTS.LT]   AMIRX79X
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro 
Farsi/Persian Ad Astra (2019) [Webrip] [1080p] [YTS.LT]   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Artam794 ،Lkzمرتضی || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad Astra (2019) [Webrip] [1080p] [YTS.LT]   LodFilm1
𝓦𝓔𝓑-𝓓𝓛 🎓 و ایمان هیستگر Lkzمرتضی ،Artam794 || LodFilm 🎓افکت رنگی اضافه شد🎓 
Farsi/Persian Ad Astra (2019) [Webrip] [1080p] [YTS.LT]   AMIRX79X
AMIRX79X & Armanpe | DigiMoviez.pro